Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVjmWqam5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Urgo

Tập đoàn Urgo sở hữu tính năng động và là đầu tàu dẫn dắt 4 công ty: Urgo Medical, Urgo Healthcare, Juvasante và Superdiet cùng hướng đến mục tiêu chung là cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

 • hZWZmJVjmWqam5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtubptmb7Cx
2023

Company Menu

Why Urgo?

Chúng tôi là công ty thuộc sở hữu gia đình gồm 03 thế hệ doanh nhân. Hoàn toàn độc lập, chúng tôi hành động và đầu tư trong dài hạn. Những người duy nhất mà chúng tôi chịu trách nhiệm đó chính là bệnh nhân và các khách hàng của Công ty.

Cải tiến nằm trong DNA của chúng tôi và chúng tôi có thể dựa vào công tác nghiên cứu & phát triển cũng như bí quyết công nghiệp của Pháp để cung cấp các giải pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân của mình.

Các công ty thuộc Tập đoàn Urgo bao gồm: Juva Santé, Super Diet, Urgo Healthcare và Urgo Medical thuộc doanh nghiệp quy mô vừa (DNV), mỗi nhánh tập trung vào bệnh nhân và khách hàng của riêng mình. Với văn hóa doanh chủ mạnh mẽ, các công ty này đều hoạt động độc lập và linh hoạt.

                                                                                    _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _   

We are a family-owned group headed by a family of entrepreneurs for three generations. Totally independent, we act and invest in the long term. The only people to whom we are accountable are our patients and customers.

Innovation is in our DNA and we can rely on our R&D and our French industrial know-how to provide the best treatment solutions for our patients.

The companies in our Group, Juva Santé, Super Diet, Urgo Healthcare and Urgo Medical are mid-sized businesses (MSB), each focused on its patients and customers. With a strong entrepreneurial culture, they are independent and agile.

A family-owned group - Urgo Group (urgo-group.fr)

Tại URGO, chúng tôi luôn cam kết chăm sóc bệnh nhân nhờ những cải tiến. Chúng tôi hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để thúc đẩy các phương pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Đối mặt với sự bùng nổ của các bệnh mãn tính đang làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân, chúng tôi triển khai sứ mệnh chăm sóc sức khỏe: Phát minh & Chăm sóc.

 • PHÁT MINH: những cải tiến của Tập đoàn góp phần vào quá trình điều trị. Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi cuộc sống của bệnh nhân.
 • CHĂM SÓC: sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho các điều dưỡng viên góp phần vào công tác điều trị và chữa lành.

                                                                                    _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _   

At URGO, we are committed on a daily basis to taking care of patients thanks to our innovations. We support healthcare professionals to promote healthcare best practices.

Faced with the explosion of chronic diseases that are disrupting patients’ daily lives, we are deploying our healthcare mission: Invent & Care.

 • INVENT: our innovations contribute to therapeutic progress. Our goal is to change the lives of our patients.
 • CARE: our support for caregivers contributes to treatment and cure.

A family-owned group - Urgo Group (urgo-group.fr)

Tinh thần chinh phục của doanh nghiệp

URGO là câu chuyện về sự chinh phục và phát triển trong 60 năm, một cuộc phiêu lưu trong kinh doanh!

Trở thành doanh nhân tại Urgo có nghĩa là:

 • Sự táo bạo và nhạy bén luôn ở trong huyết quản, để luôn đi trước một bước
 • Thay đổi luật chơi nhằm trở thành người dẫn đầu
 • Luôn sẵn sàng hành động, nhanh chóng thích nghi để thay đổi
 • Thể hiện sự chủ động, ghi nhớ mục tiêu duy nhất: trở nên tốt hơn bao giờ hết vì bệnh nhân và vì khách hàng của chúng ta!

Sự vượt qua chính mình của những người hướng đến sự xuất sắc

Chúng tôi tin rằng phương pháp cũng quan trọng như kết quả. Để mang lại sự tăng trưởng có lợi nhuận và bền vững, sự xuất sắc là động lực của chúng tôi:

 • Sở hữu văn hóa tập trung vào kết quả
 • Tự nhủ với bản thân rằng tốt thôi là chưa đủ
 • Đảm bảo sự thành công của đội nhóm và công nhận sự xuất sắc của các thành viên khác trong đội ngũ nhân viên
 • Hiệu suất tổ chức nhờ phương pháp và phản hồi để không ngừng cải tiến
 • Chia sẻ phương pháp làm việc hiệu quả đến với tất cả đội ngũ nhân viên
 • Mọi người đều có thể tạo ra sức ảnh hưởng và đề xuất giải pháp thông qua quy trình khuyến nghị.

Can đảm trong Sự Quyết Đoán

Chúng tôi đào tạo tất cả nhân viên của mình về tính quyết đoán để duy trì các mối quan hệ đơn giản và chân thực, cải thiện trong giao tiếp và tiếp thêm năng lượng bằng cách tránh những thất vọng và hiểu lầm.

Sự quyết đoán có nghĩa là:

 • Thể hiện cảm nhận của bạn, bạn muốn gì, bạn từ chối điều gì
 • Luôn sẵn sàng lắng nghe
 • Thực hiện quyền của mình mà không phủ nhận quyền của người khác.

                                                                                    _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _   

The conquering spirit of entrepreneurship

URGO is a story of conquest and growth for 60 years, an entrepreneurial adventure!

Being an entrepreneur at URGO means:

 • Having daring and agility in your bones in order to always be one step ahead,
 • Changing the rules of the game in order to aim to be the leader,
 • Being in the action, constantly adapting to change,
 • Demonstrating initiative, keeping a single goal in mind: being better than ever for our patients and customers!

The self-surpassing of those who aim for excellence

We believe that the method is as important as the result. To deliver profitable and sustainable growth, excellence is our driver:

 • Having a results-based culture,
 • Telling yourself that good is not enough,
 • Ensuring the success of your team and recognising the excellence of other members of staff,
 • Organising performance thanks to methods and feedback in order to constantly improve,
 • Sharing our methods with all members of staff,
 • Everyone can have an impact and propose solutions through the recommendation process.

The courage of assertiveness

We train all our members of staff in assertiveness in order to maintain simple and authentic relationships, improve our exchanges and gain energy by avoiding frustrations and misunderstandings.

Assertiveness means:

 • Expressing what you feel, what you want, what you refuse,
 • Actively listening,
 • Exercising your rights without denying those of others.

Our values - Urgo Group (urgo-group.fr)

Khi gia nhập URGO, bạn sẽ trở thành một phần của một nhóm gia đình cam kết, nhạy bén, phát triển, sáng tạo, đổi mới, có tầm vóc quốc tế và không ngừng cải tiến.

Một tập đoàn cam kết với sứ mệnh sức khỏe

Sứ mệnh của Tập đoàn URGO là chăm sóc bệnh nhân nhờ những cải tiến của mình. Chúng tôi cam kết hàng ngày sẽ thay đổi cuộc sống của bệnh nhân, áp dụng khoa học vào phục vụ cho tiến trình điều trị. Chúng tôi hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để thúc đẩy các phương pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Tại Urgo Medical, chúng tôi giúp bệnh nhân chữa lành vết thương tốt hơn và nhanh hơn bằng cách phát triển các giải pháp đã chứng minh được tính ưu việt trong các nghiên cứu lâm sàng.

Tại Urgo Healthcare, chúng tôi phát triển các sản phẩm chăm sóc và phòng ngừa dành cho tất cả mọi người để cho phép họ đóng vai trò tích cực đối với sức khỏe của bản thân.

Tập đoàn gia đình người Pháp, nhạy bén và phát triển hơn 140 năm

Chúng tôi là công ty thuộc sở hữu gia đình gồm 03 thế hệ doanh nhân. Hoàn toàn độc lập, chúng tôi hành động và đầu tư trong dài hạn. Những người duy nhất mà chúng tôi chịu trách nhiệm đó chính là bệnh nhân và các khách hàng của Công ty.

Nhờ có 3.500 nhân viên và sự hiện diện trực tiếp của chúng tôi tại 20 quốc gia, chúng tôi đã ghi nhận một chu kỳ tăng trưởng chưa từng có và đang tiếp tục mở rộng trên thế giới.

Kể từ khi thành lập, Tập đoàn URGO đã phát triển nhưng chúng tôi vẫn thành công trong việc giữ vững tinh thần doanh chủ, sự nhạy bén và táo bạo của mình. Tại URGO, tiến trình ra quyết định được tạo điều kiện thuận lợi, người quản lý dễ tiếp cận và chính điều này tạo nên mọi sự khác biệt!

Cải tiến và nghiên cứu là trọng tâm của URGO

Chúng tôi tin tưởng vào nghiên cứu của mình cùng với 200 nhân viên tận tụy với cải tiến để biến ý tưởng của chúng tôi thành các giải pháp chăm sóc sức khỏe cụ thể. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu quốc tế tân tiến cho phép chúng tôi đảm bảo dành cho bệnh nhân của mình những sản phẩm tốt nhất với hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng.

Chúng tôi liên tục đầu tư vào công tác nghiên cứu & phát triển để có thể thực hiện các dự án nghiên cứu đột phá có thể thay đổi cuộc sống của bệnh nhân. Trong giai đoạn 2020-2030, chúng tôi sẽ dành 300 triệu Euro để cải thiện các sản phẩm hiện có thông qua nghiên cứu liên tục và đạt được những đổi mới đột phá, chẳng hạn như da nhân tạo với GENESIS.

Một tập đoàn quốc tế, được thành lập tại 20 quốc gia và phân phối tại 60 vùng lãnh thổ

Kể từ năm 2011, Tập đoàn URGO đã đặt trọng tâm vào hoạt động kinh doanh quốc tế trong chiến lược phát triển của mình. Chúng tôi hiện tạo ra 50% doanh thu ngoài nước Pháp.

Chúng tôi nuôi dưỡng nguồn gốc địa phương và được thành lập ở 20 quốc gia thông qua các công ty con. Sự hiện diện toàn cầu này cho phép chúng tôi mang đến nhiều cơ hội và lộ trình phát triển nội bộ cho nhân viên.

Một tập đoàn chú trọng học tập, được thành lập bởi một cựu giáo sư

Giáo dục và học tập không ngừng nghỉ là một phần không thể thiếu trong DNA của Tập đoàn URGO. Hervé Le Lous, người sáng lập Tập đoàn URGO và từng là giáo sư ở vai trò quản lý trong 10 năm, đã quyết định thành lập Đại học URGO vào năm 2009. Trong học viện đặc biệt này của Công ty, các nhà quản lý của Tập đoàn đào tạo nhân viên, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho họ. Hơn 750 nhân viên đã được đào tạo từ năm 2009.

Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người, ở cấp độ của họ, đều có thể là người tạo ra sự thay đổi và tất cả chúng ta luôn có điều gì đó để học hỏi lẫn nhau.

Chỉ số bình đẳng giới 2022

Các công ty thuộc Tập đoàn URGO cam kết thúc đẩy sự bình đẳng giữa tất cả nhân viên. Bình đẳng giới là một phần không thể thiếu trong các giá trị của chúng ta. Chúng tôi tin rằng mỗi tài năng của Tập đoàn, bất kể giới tính, có thể đóng góp cho sứ mệnh sức khỏe và cuộc phiêu lưu kinh doanh của URGO.

                                                                                    _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _   

By joining us, you will become part of a committed, agile, growing, inventive, innovative, international, continuously improving family group.

A group committed to its health mission

The URGO Group’s mission is to take care of patients thanks to its innovations. We are committed on a daily basis to changing patients’ lives, putting science at the service of therapeutic progress. We support healthcare professionals to promote healthcare best practices.

At Urgo Medical, we help patients to heal better and more quickly, developing solutions that have proven their superiority in clinical studies.

At Urgo Healthcare, we develop care and prevention products available to all to allow everyone to play an active role in their health.

A French family-owned group, agile and growing for over 140 years

We are a family-owned group headed by a family of entrepreneurs for three generations. Totally independent, we act and invest in the long term. We are only accountable to our patients and clients.

Thanks to our 3,500 members of staff and our direct presence in 20 countries, we have recorded an unprecedented cycle of growths and are continuing our international expansion.

Since its creation, the URGO Group may have grown but it has successfully kept its entrepreneurial spirit, agility and daring. At URGO, decision-making is facilitated, managers are approachable, and this makes all the difference!

Innovation and research at the heart of URGO

We count on our research and our 200 members of staff dedicated to innovation to turn our ideas into concrete healthcare solutions. Our internationally cutting-edge research laboratories allow us to guarantee our patients best-in-class products with clinically proven effectiveness.

We continuously invest in our R&D to enable us to conduct disruptive research projects that can change patients’ lives. For the 2020-2030 period, we are dedicating 300 million euros to improve the existing products via incremental research and to achieve disruptive innovations, such as artificial skin with GENESIS.

An international group, established in 20 countries and distributed in 60

Since 2011, the URGO Group has banked on international business in its development strategy. We now generate 50% of our turnover outside France.

We foster local roots and are established in 20 countries through subsidiaries. This global presence allows us to offer many opportunities and internal pathways to our members of staff.

A learning group, founded by a former Professor

Continuing education and learning are an integral part of the URGO Group’s DNA. Hervé Le Lous, founder of the URGO Group and former Management professor for ten years, decided to launch the Urgo University in 2009. In this distinctive corporate academy, the Group’s managers teach members of staff, passing on to them their knowledge and experience. Over 750 members of staff have been trained since 2009.

We believe that everyone, at their level, can be a change maker and that we all always have something to learn.

Gender Equality Index 2022

URGO Group’s companies are committed to promoting equality among all employees. Gender equality is an integral part of our values. We are convinced that each of our talents, regardless of gender, can contribute to our health mission and our entrepreneurial adventure.

Why choose URGO? - Urgo Group (urgo-group.fr)

Life at Urgo

Inside review about Urgo

5.0
2 reviews
100%
employees recommend this company to friends
hZWZmJVjmWqam5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...